Översättare

De översättare vi anlitar är alla professionella heltidsöversättare med lång erfarenhet inom de språkpar och ämnesområden de hanterar.

Våra översättare finns detaljerat dokumenterade i en databas som i dagsläget omfattar över 19.000 personer och drygt 1000 språkpar. Vi har översättare i 107 länder över hela världen.

I databasen finns inte bara information om översättarnas utbildning och erfarenhet utan även information om resultat av tidigare granskningar, förmåga att leverera i tid, kapacitet per dag, tillgänglighet med mera.

Det ger oss en oöverträffad förmåga att hitta den översättare som är bäst lämpad för ert uppdrag, oavsett språkliga eller andra kompetenskrav.

Vi använder bara översättare som översätter till sitt modersmål.
Ordia, Vretenvägen 9, 171 54 Solna, Telefon: 08- 627 90 00, Telefax: 08-627 90 09, Epost: info@ordia.se
www.ordia.se
Tjänster - Vad kan vi göra för er?

Översättare - Vem och var?

Kvalitet - Hur säkerställer vi att ni får det ni vill ha?

Priser - Hur fungerar vår prissättning?

Sekretess - Vad gör vi för att er information inte skall hamna i orätta händer?

Företaget - Vilka är vi?

Kontakt - Hur får ni tag på oss?

Offert - Hur mycket kostar dina filer att översätta?